Press enter to see results or esc to cancel.

Energierekening sportaccommodatie verlagen met behulp van subsidie
Sponsortje mathijs van druten Mathijs van Druten in Subsidie   5 november 2015
 

Energierekening sportaccommodatie verlagen met behulp van subsidie

Organisaties die belastingplichtig zijn voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting kunnen gebruikmaken van fiscale regelingen, wanneer zij investeren in energiebesparende of -opwekkende bedrijfsmiddelen. De meeste sportverenigingen en -stichtingen komen niet voor deze fiscale voordelen in aanmerking, terwijl zij veel baat hebben bij een financiële prikkel tot verduurzaming van hun sportaccommodatie; energie is bij de meeste sportverenigingen, wellicht ook bij uw vereniging, de grootste kostenpost. U wilt de energierekening verlagen?

Lees meer