Sponsoring voor Sportverenigingen: De inventarisatiefase

Sponsoring hoort bij de vijf belangrijkste inkomstenbronnen voor sportverenigingen en de belangrijkheid wordt door nagenoeg iedere club erkent. Bij Sports Consultancy bemerken we echter vaak een gebrek aan creativiteit en moderne strategieën binnen besturen en commissies. In mijn kennismakingsblog kondigde ik daarom een vierdelige serie aan waarin ik het sponsortraject voor verenigingen stap voor stap doorloop. Kritisch en voorzien van eigen visie. Natuurlijk zullen handige tips en handvatten voor de sportbestuurder niet ontbreken. Iedere maand belicht ik een nieuwe fase uit het traject, te beginnen met fase 1: de inventarisatiefase.

 

In de praktijk blijkt dat bedrijven die interesse hebben in het sponsoren van een sportvereniging, om welke reden dan ook, zich vaak zelf melden bij de voorzitter of sponsorcommissie. Nog een veel voorkomende situatie: een sponsor wordt geworven vanuit een informeel gesprek tussen bestuurder en ondernemer die elkaar in de kantine tegen het lijf liepen. Deze scenario’s zijn natuurlijk mooi meegenomen, maar kunnen niet worden bestempeld als planmatig. Nu de financiële huishouding van de vereniging meer en meer onder druk komt te staan, is een afwachtende houding ten aanzien van sponsoring niet meer op zijn plaats. De tijd dat sponsorcommissies enkel bezig waren met het in stand houden van huidige sponsorrelaties (lees: één keer per jaar het gesponsorde reclamebord schoonpoetsen) is voorbij. Het heft, op een georganiseerde manier, in eigen hand namen is echter betrekkelijk nieuw voor verenigingen. Want waar te beginnen?

 

Slow down to speed up is het credo. Het heeft geen zin om lukraak allerlei partijen te gaan benaderen als dit niet planmatig gebeurd. Het gros van de stappenplannen begint met het vaststellen van de eigen organisatievisie. Visie is binnen het domein sponsoring niet minder belangrijk, maar ik zie visie binnen sponsoring als onderdeel van de propositiefase; waarover meer in mijn volgende blog. In de inventarisatiefase staat analyseren centraal. Zowel intern als extern. Intern kan er gekeken worden naar organisaties en bedrijven die gelinkt zijn aan leden, vrijwilligers of relaties van de vereniging. Dit klinkt logisch maar in de praktijk blijkt dat verenigingen dit zelden goed in kaart hebben gebracht. Welke (ouders van) leden hebben een eigen onderneming of eenvoudig toegang tot het bedrijfsleven? De connectie maken via een bekende tussenpersoon werkt doorgaans bijzonder effectief.

 

Extern kan er gekeken worden naar de directe omgeving van een sportclub. Welke bedrijven en organisaties liggen er bijvoorbeeld in het verzorgingsgebied? Trek simpelweg een cirkel in een straal van vijf kilometer rond de vereniging en speur alle winkelcentra en industrieterreinen af. Het is daarbij zeker geen zonde om de sponsoren van omliggende sportverenigingen te achterhalen. Op basis van de interne en externe analyse kan een uitgebreide targetlijst worden samengesteld. Deze lijst bevat de bedrijfsnamen van potentiële sponsoren, maar ook de namen van de personen die, op welke manier dan ook, verbonden zijn met het betreffende bedrijf en dus de link kunnen leggen. Eventueel kan een waardering toegekend worden aan de bedrijven zodat een ranking ontstaat op basis van toegankelijkheid en/of slagingskans. De inventarisatiefase is de eerste stap van de voorbereiding. Voordat de sponsorcommissie op pad kan gaan moet een sponsorpropositie worden gecreëerd. En juist daar zien we het maar al te vaak misgaan. Genoeg reden dus om de volgende blog te wijden aan de propositiefase.    

 

Tot volgende maand!