WOW! Met een sponsor 'wish list' meer sponsors voor de lange termijn

Als bestuurslid van een voetbalclub komt er heel veel op je af. Toen ik 2,5 jaar geleden begon binnen met portefeuille Commerciële Zaken binnen FC Lisse, had ik (achteraf gezien) geen idee waar ik instapte. Los van het feit dat het zaterdag 1 elftal op topklasse niveau speelt, zijn er ook nog ruim 1500 reactieve leden spelend, waaronder 650 jeugdspelers, een grote groepering senioren, een aantal veteranenteams en een behoorlijke zaalvoetbalcompetitie. Dit alles wordt in goede banen geleid door zo’n 300 vrijwilligers. En dan mag ik vanuit het bestuur Commerciële Zaken leiden. Ik kan je zeggen; een zeer dynamische en uitdagende klus. Voor vele bestuursleden in het algemeen is het een enorme valkuil om alles wat niet goed gaat, zelf te willen oplossen. Het verantwoordelijkheidsgevoel is groot want ja, voor de club doen we immers alles. Met als gevolg dat je voor je het weet bijna dag en nacht in de weer bent, met alle gevolgen van dien. 

 

Ik heb menig bestuurslid in de afgelopen periode hiermee zien worstelen en sommigen hebben dat niet volgehouden en vonden het genoeg. Dat is jammer, want het principe van een vereniging is dingen met vereende krachten aanpakken en uitvoeren. Toen ik begon aan mijn bestuurstaken dacht ik dat het binnen onze club zo werkte. Niets was minder waar. De taken en activiteiten binnen Commerciële Zaken bleken vooral heel erg ad-hoc plaats te vinden en op slechts enkele schouders te rusten. Na verloop van tijd zag ik dat dit meerdere risico’s met zich mee bracht; zowel voor de club als voor het individu. Ik zag van mijlen ver aankomen dat dit niet voor de lange termijn stand ging houden. Niet voor de vrijwilliger, want die stopte er veel te veel tijd en energie in én ook niet voor de club, want ja, wat zou er gebeuren als 1 of 2 enthousiaste vrijwilligers ermee zouden stoppen vanwege die persoonlijke druk? Ik was van mening dat ik daar direct iets aan moest gaan doen. Maar hoe pak ik dat aan? Lang heb ik daarover nagedacht en uiteindelijk kwam ik erop uit de focus te gaan verleggen met alle vrijwilligers. 

 

Als ik scherp keek, zag ik dat we vooral enorm druk bezig waren met het vinden van oplossingen voor alle problemen die voorbijkwamen. Want ja, als er ergens een fik woedt, moeten we direct gaan blussen, zo was de modus operandi. En reactief handelen, zorgt ervoor dat we continu blijven kijken naar kortetermijnoplossingen. Dat moet anders dacht ik. Daarom ben ik de gesprekken gestart over de langere termijn. Tijdens vergaderingen bracht ik zaken in als; waar willen we over 3 jaar staan binnen Commerciële zaken? En wat is er voor nodig om sponsors voor de lange termijn aan onze club te binden? Voor de meeste vrijwilligers was dat een lastig gesprek, zo bleek. Steeds leek het alsof ik een taal sprak die niet werd verstaan. En ik snapte waarom dat zo was. De tijd is immers spaarzaam en er is zo veel te doen, tijd om na te denken over de wat langere termijn hebben we gewoon niet, zo werd me met enige regelmaat duidelijk. 

 

Nu, na een aantal jaren verder is het sponsorbeleid binnen FC Lisse steeds meer gericht op het aangaan van lange-termijn relaties met sponsors. Contracten afsluiten voor 3 jaar, is gewoongoed geworden. Gevolg is dat er rust is gekomen in het sponsorbestand en er tijd beschikbaar is voor effectief en duurzaam relatiebeheer. Dat is mooi, want in alle hectiek van het blussen van brandjes, was het relatiebeheer wat onderbelicht gebleven. We bewegen de goed kant op, maar we zijn er nog lang niet. 

 

Enige tijd geleden heb ik een sponsor-wishlist aangelegd. Op deze lijst staan bedrijven die wij graag als sponsor zouden willen binnenhalen. Bedrijven, groot en klein, waarvan we vinden dat die voor de lange termijn bij onze club horen. Een wish list is het ultieme focus instrument voor de lange termijn, met een tikkeltje magie erin opgenomen. Magie? Ja, magie, omdat op het moment dat je voor jezelf concreet maakt, welke ondernemers je aan je club wil binden, het lijkt alsof je via verschillende netwerken in de gelegenheid wordt gesteld om contacten te leggen. Simpelweg omdat je de focus op die ondernemers hebt gelegd. Je spreekt opeens mensen die je in contact kunnen brengen met de ondernemer. Als je het lastig vindt om specifiek tot namen te komen, kun je beginnen om te bepalen vanuit welke branche je meer sponsors zou willen. De kracht is om het eerst voor jezelf te bepalen en het als het ware in de wereld te zetten door het op te schrijven. Daarna actief en gefocust aan de slag gaan en je kans benutten als die zich voordoet om in contact te treden. Dat is een andere manier dan het old-school najagen van bedrijven, waar overigens niets mis mee is, maar wel heel veel meer energie kost. 

 

Maak je een wish-list, deel dit dan met zoveel mogelijk mensen. Praat erover, schrijf erover, laat van je horen wie je als sponsor aan je wil binden. Dat zet goede energie in de wereld, mensen gaan voor je aan de slag en bovendien straalt het een enorme dosis ambitie uit. Bij het maken van een wish-list is het belangrijk dat je specifiek bent. Ik zelf loop LinkedIn na om in kaart te brengen, waar de ingangen zich bevinden én wie mij kan introduceren. Schrijf naam en adres van het bedrijf op, inclusief de naam van diegene met wie je in contact wilt komen. Kijk dan eens wat je over het bedrijf en je contactpersoon kunt vinden op internet. Kun je ontdekken hoe jouw lijntjes daar naartoe lopen? Wie zou jou kunnen introduceren en wie zijn er werkzaam? Als je dat hebt gedaan, verbindt er dan tijd aan. Spreek met jezelf af binnen welke termijn je in contact wilt komen met het bedrijf. Daardoor maak je het tijd realistisch. Je zult merken dat als je op deze manier je pijlen richt op een sponsor, je er zelf op voorhand al heel veel energie van krijgt. Want stel je voor; wat wordt er mogelijk voor onze club als we deze ondernemer kunnen binnenhalen? Dat is enorm inspirerend kan ik je zeggen. Lukt het altijd? Nee natuurlijk niet, maar veronderstel dat het je wel lukt met die ene die zó belangrijk blijkt te zijn voor jouw club…..WOW!!

 

Een wish-list is een wissel trekken op de toekomst. Beter gezegd; voorsorteren op financiële continuïteit. Probeer het uit, leg een wish-list aan, al is het alleen al om te kijken wat er gebeurt…

 

Veel plezier en vele sponsors gewenst!